Tværfagligt

Igennem årene har jeg erfaret i hvor høj grad et behandlingsresultat kan optimeres af flere behandlere til samme patient, hvis symptombilledet er kompliceret og mangeartet.

Jeg værdsætter det tværfaglige samarbejde behandlere imellem for at varetage kroppens mangeartede mekanismer og for at sikre et mere vedvarende og helhedsorienteret resultat.

Jeg har gennem årene opbygget et solidt netværk og er meget åben for dialog og erfaringsudveksling.

Du skal tilkendegive, at din data udveksles behandlere imellem.